Verslaving|11 januari 2012 14:38

Verbod op qat

De drug qat wordt verboden. De drug veroorzaakt schade aan de gezondheid en levert sociale en maatschappelijke problemen op. Qat – verse blaadjes van de qatplant – wordt vooral gebruikt door Somaliërs.

De ministers Leers (Immigratie, Integratie en Asiel), Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Opstelten (Veiligheid en Justitie) kondigen het verbod aan in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet baseert het verbod mede op een onderzoek door het Trimbosinstituut naar qatgebruik in de Somalische gemeenschap in Nederland.

Qat is verslavend. Bij matig gebruik levert het geen grote problemen op, maar uit het onderzoek blijkt dat bij zo’n tien procent van de gebruikers het gebruik wel problematisch is. Dan leidt het tot schade aan de gezondheid en tot grote sociale en maatschappelijke problemen. Gemeenten ervaren grote overlast door de distributie, handel en gebruik van qat. Ook veroorzaakt problematisch qatgebruik sociaal-economische achterstand.

Minister Schippers zal qat binnenkort opnemen op lijst II (softdrugs) van de Opiumwet. Daarmee worden handel en bezit strafbaar. In de meeste andere Europese landen is qat al lang verboden.

 

U kunt niet reageren