Verslaving|28 november 2011 15:03

Sterke toename gebruik verslavende middelen vanaf de brugklas

Met de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs, neemt het gebruik van verslavende middelen sterk toe.

Op de basisschool drinkt 5% regelmatig, rookt 1% regelmatig en komt blowen nog nauwelijks voor. In de onderbouw (klas 1 t/m 3) drinkt 27% al regelmatig alcohol, steekt 10% regelmatig een sigaret op en blowt 3%. Op hun vijftiende gebruikt respectievelijk 60% van de kinderen regelmatig alcohol, rookt 31% en blowt 10%.

Ouders kunnen invloed uitoefenen op het voorkomen van roken, drinken en blowen door hun kinderen. Door regels te stellen, te praten met hun kind en hun kind weerbaar te maken. Juist op het moment dat ze de spannende overstap maken naar het voortgezet onderwijs. Via de campagne van het Trimbos-instituut en STIVORO ‘Uw kind en roken, drinken en blowen. Hoe pak jij dat aan?’ vertellen ouders hoe zij het aanpakken.

Om te beginnen moet je als ouder weten of je kind weleens heeft gedronken of gerookt. Veel ouders met kinderen in het voortgezet onderwijs (12 – 16 jaar) weten dat echter niet. Uit onderzoek blijkt dat hier nog een wereld te winnen is. Zo denken ouders dat hun kind ‘slechts’ 1 glas alcohol in het weekend drinkt, terwijl de kinderen zelf aangeven dat ze 5 glazen achterover slaan. Bij de vraag of ze ooit gerookt hebben, antwoordt 29% van de kinderen ja, terwijl slechts 12% van de ouders denkt dat hun kind ooit gerookt heeft. Het blowgedrag neemt toe vanaf 14 jaar. Van de 14-16-jarige kinderen die wel eens geblowd hebben, is slechts 1 op de 6 ouders hiervan op de hoogte.

Regels stellen, praten en weerbaar maken
“Als ouder heb je absoluut invloed op het drink- en rookgedrag van je kind. Praat met je kind over middelengebruik voordat het hiermee experimenteert. Want voor kinderen is het gebruik van genotmiddelen extra schadelijk, omdat ze nog volop in de groei zijn en de ontwikkeling van de hersenen verstoord kan raken. Stel duidelijke regels, pas deze toe en help je kind om nee te zeggen”, zegt René van der Most, hoofd programma Opvoeding en Educatie bij het Trimbos-instituut. “Met de vaak spannende overstap naar het voortgezet onderwijs nemen de verleidingen toe. Het is zaak om tijdig duidelijk te zijn over wat wel en wat niet mag. Zo weten kinderen waar ze aan toe zijn en maken ouders hun kind weerbaar, waardoor ze sterker in hun schoenen staan”, zegt Lies van Gennip, directeur van STIVORO.

Regionale voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders
Op www.hoepakjijdataan.nl vinden ouders informatie en concrete tips, waaronder een videofilmpje over ‘groepsdruk’ in het voortgezet onderwijs. Op de site staan ook filmpjes waarin ouders vertellen hoe zij de gesprekken met hun kinderen hebben aangepakt. Van der Most: “Met deze filmpjes willen we de uitwisseling tussen ouders stimuleren. Want ouders kunnen elkaar helpen en inspireren’’.
Ook de GGD en instellingen voor verslavingszorg spelen een belangrijke rol in de campagne. Zij houden de komende tijd ouderbijeenkomsten op scholen, verzorgen homeparty’s voor ouders en bieden ook de nodige hulp en informatie via onder andere folders en flyers.

Bron cijfers: HBSC 2009 (alcohol en cannabis), Roken Jeugd Monitor 2011 (roken).

U kunt niet reageren