Verslaving|7 december 2011 08:34

Slaap- en kalmeringsmiddelen slik je niet zomaar

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft zopas een nieuwe campagne over de risico’s van onaangepast gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen gelanceerd. De campagne 2011 heeft als motto ‘Slaap- en kalmeringsmiddelen slik je niet zomaar – Praat erover met je huisarts of je apotheker’.

Met slaap- en kalmeringsmiddelen is het risico op gewenning of verslaving groot. Daarom is het dikwijls beter om die medicatie te vermijden. Alleen bij ernstige problemen of wanneer gewone behandelingen niet helpen, kunnen slaap- en kalmeringsmiddelen in samenspraak met een arts of apotheker worden genomen. Hoewel die geneesmiddelen bepaalde symptomen kunnen bestrijden, nemen ze de onderliggende oorzaak niet weg. Het is dan ook erg belangrijk om via sport, ontspanning, yoga, psychotherapie, … de oorzaken van de slaap-, stress- en angstproblemen aan te pakken.

Volgens een recente enquête gingen in 2010 in België ongeveer 13,5 miljoen doosjes slaap- en kalmeringsmiddelen over de toonbank. Een Belg op 12 ouder dan 15 jaar gebruikte twee weken voor de enquête een kalmeringsmiddel en ongeveer 1 op 10 Belgen gebruikte toen een slaapmiddel.

Tussen 2000 en 2008 steeg de verkoop van slaap- en kalmeringsmiddelen via de apotheek met gemiddeld 6,91 %. Sinds het begin van de campagne in 2008 is er echter een voorzichtige daling op te merken van 2,15 %.

 

U kunt niet reageren