Verslaving|5 december 2011 10:27

Ouders hebben moeite met onderkennen verslaving kind

Ouders vinden het vaak moeilijk te onderkennen dat hun kind verslaafd is. Om het voor hen laagdrempeliger te maken voor hulp aan te kloppen, gaat Jellinek Jeugd in zijn aanpak en behandeling meer focus leggen op bijkomende problemen dan alleen de verslaving zelf.

Ellen van Geffen, hoofd behandelzaken en bedrijfsvoering Jellinek Jeugd: “Ouders kloppen vaak bij de hulpverlening aan met een ander verhaal. Zij benadrukken dan het ‘tweede’ probleem van hun kind, bijvoorbeeld dat het ADHD heeft. Doordat de focus bij Jellinek Jeugd niet alleen ligt op het aanpakken van de verslaving, maar ook op eventuele achterliggende of bijkomende problemen, hopen wij dat het voor ouders laagdrempeliger wordt om hulp te zoeken voor hun kind”. Ouders kunnen bij Jellinek Jeugd ook zelf terecht voor adviessessies. Tijdens deze sessies krijgen zij handvatten om hun kind te motiveren te beginnen of door te gaan met de behandeling en leren zij de regie te houden over hun eigen leven.

Nieuwe naam

Jellinek Jeugd is de nieuwe naam voor Jellinek Jeugd Kliniek. De naamsverandering is ingegeven door het feit dat deze vlag de lading niet  dekte. Van Geffen: “We hebben gekozen voor een naamsverandering, omdat de toevoeging ‘kliniek’ een te zware bijklank had. Jellinek Jeugd wil de drempel om naar een verslavingszorginstelling te gaan lager maken. Verslaving is een veelvoorkomend probleem onder jongeren. Vooral het aantal gameverslaafden groeit enorm: op dit moment zijn er zo’n 12.000 Nederlandse jongeren verslaafd aan gamen.”
Gelijktijdig met de naamswijziging is de verslavingszorginstelling verhuisd naar een ander pand aan de Tweede Constantijn Huygensstraat 39 in Amsterdam.

Gecombineerde diagnose
Vaak is er méér met een verslaafde jongere aan de hand. Een verslavingsprobleem gaat namelijk vaak gepaard met een psychiatrische stoornis, zoals een trauma, ADHD of een persoonlijkheidsstoornis. Van Geffen: “Soms gebruikt een jongere bijvoorbeeld drugs om een stoornis te onderdrukken, maar meestal verergert de verslaving de psychiatrische stoornis uiteindelijk alleen maar. Dit is bijvoorbeeld het geval bij ADHD: op korte termijn wordt de patiënt rustiger van bijvoorbeeld cannabis, maar op langere termijn ervaart hij juist meer impulsiviteit en onrust.” Jellinek Jeugd pakt als enige kliniek in Amsterdam zowel de verslavings- als psychiatrische problemen aan door middel van combinatiezorg, zodat cliënten niet bij verschillende zorginstellingen in behandeling hoeven. Bovendien, zo is de ervaring van Jellinek Jeugd, verbetert de situatie door middel van combinatiezorg sneller wanneer ook achterliggende problemen aangepakt worden.

Over Jellinek Jeugd
Jellinek Jeugd behandelt jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar met alcohol-, drugs-, gok-, en gameverslavingen. Jellinek Jeugd maakt gebruik van verschillende behandelmethoden. Zo kunnen jongeren verschillende vormen van gedragstherapie en een dagbehandeling volgen. Ook kunnen ouders met verslaafde kinderen, die niet in behandeling willen komen, bij Jellinek Jeugd terecht. Zij krijgen begeleiding om hun kind in behandeling te krijgen. Als een jongere ook een tweede stoornis heeft, bijvoorbeeld ADHD, dan kan Jellinek Jeugd dit probleem ook behandelen. Jellinek Jeugd heeft tweehonderd cliënten.

Over Jellinek

Jellinek biedt behandeling en zorg aan mensen met problemen rond verslaving. Het instituut is opgericht in 1909 als Medisch Consultatiebureau voor Alcoholisme. In de loop der decennia is Jellinek uitgegroeid tot de grootste verslavingszorginstelling in Nederland. Jellinek is onderdeel van Arkin, instelling voor verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg in Amsterdam.

 

U kunt niet reageren