Verslaving|8 december 2011 14:52

Grote stroom aanmeldingen Jellinek

Verslavingszorginstelling Jellinek zag het aantal cliënten de afgelopen weken flink toenemen. Dit komt waarschijnlijk door de invoering van de eigen bijdrage per 1 januari 2012. Cliënten melden zich nu massaal aan voor een behandeling. Daarmee ontlopen ze een eigen bijdrage van 200 euro.

“December is altijd een minder drukke maand. In januari zien we vaak een groei omdat veel mensen het nieuwe jaar goed willen beginnen. Door de invoering van de eigen bijdrage per 1 januari 2012, zien we het aantal aanmeldingen flink toenemen. Het aantal aanmeldingen ligt nu al 10 procent hoger dan vorig jaar rond deze tijd.”, aldus dr. Wencke de Wildt, manager behandelzaken Jellinek.

Naast de eigen bijdrage van 200 euro en de 145 euro per maand voor een klinische opname, betalen de cliënten ook nog eens het eigen risico, die stijgt in 2012 bedraagt dan 220 euro.Deze eigen bijdrage gaat gelden voor mensen van 18 jaar en ouder

Onrechtvaardig
”Jellinek vindt de invoering van de eigen bijdrage onrechtvaardig. We kunnen er alleen niets aan veranderen. We realiseren ons dat het voor sommige mensen zeer moeilijk wordt om de zorg te kunnen betalen. Dat is uiterst pijnlijk. ” aldus Jellinek

Uitzonderingen
In sommige situaties hoef je geen eigen bijdrage te betalen. Denk hierbij aan wanneer je jonger bent dan achttien jaar. Ook als je een crisisbehandeling (DBC) ondergaat of onvrijwillig wordt opgenomen op basis van de wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen betaal je geen eigen bijdrage.

Met vragen over uw behandeling kunt u terecht bij uw behandelaar. Vragen over de eigen bijdrage kunt u stellen aan uw zorgverzekeraar. Meer weten over de Jellinek of wilt u zich aanmelden?

U kunt niet reageren