Archief van categorie: Verslaving

Hoe ga je om met een familielid met een drugs verslaving?

Hoe ga je om met een familielid met een drugs verslaving?

/ 22 februari 2012 09:08

Wanneer iemand die je dierbaar is zover gaat met drugs- of alcoholgebruik dat het familieleden begint op te vallen, betekent dit in het algemeen dat die persoon het niet meer in de hand heeft. Waardoor begint het op te vallen? […]

Verslaafd aan jou’ steunt naasten van verslaafden

Verslaafd aan jou’ steunt naasten van verslaafden

/ 13 februari 2012 10:12

Met een landelijke chat op de dag voor Valentijn vragen de medewerkers van de Drugs- en Alcohol Infolijn op maandag 13 februari aandacht voor partners en familieleden van verslaafden. Zij lijden vaak ernstig onder de verslaving van de ander. Dat […]

Verbod op qat

Verbod op qat

/ 11 januari 2012 14:38

De drug qat wordt verboden. De drug veroorzaakt schade aan de gezondheid en levert sociale en maatschappelijke problemen op. Qat – verse blaadjes van de qatplant – wordt vooral gebruikt door Somaliërs. De ministers Leers (Immigratie, Integratie en Asiel), Schippers […]

Narconon biedt een leven na de drugs

Narconon biedt een leven na de drugs

/ 27 december 2011 15:09

Na het overlijden van Herman Brood staat het drugsgebruik, en alles wat daarmee samenhangt, weer volop in de belangstelling. Ook de verschillende manieren van afkicken zijn steeds vaker onderwerp van gesprek. Minister Borst heeft bijvoorbeeld onlangs het proefproject om af […]

Roken wereldwijd meer iets voor mannen

Roken wereldwijd meer iets voor mannen

/ 12 december 2011 09:33

Mannen roken vaker dan vrouwen, dat geldt voor bijna alle landen. Verder is tussen 1999 en 2009 het aandeel dagelijkse rokers bijna overal gedaald. Alleen in Zweden roken meer vrouwen dan mannen In 2009 rookte 26 procent van de Nederlandse […]

Drank- en drugsgebruik extreem hoog in jeugdzorg en speciaal onderwijs

Drank- en drugsgebruik extreem hoog in jeugdzorg en speciaal onderwijs

/ 12 december 2011 09:23

Jongeren in de jeugdzorg en het speciaal onderwijs drinken, blowen en roken aanzienlijk meer en éérder dan hun leeftijdgenoten in het regulier onderwijs. Dat blijkt uit het onderzoek Explore van het Trimbos–instituut en Universiteit Utrecht, gefinancierd door ZonMw. De afgelopen […]

Grote stroom aanmeldingen Jellinek

Grote stroom aanmeldingen Jellinek

/ 8 december 2011 14:52

Verslavingszorginstelling Jellinek zag het aantal cliënten de afgelopen weken flink toenemen. Dit komt waarschijnlijk door de invoering van de eigen bijdrage per 1 januari 2012. Cliënten melden zich nu massaal aan voor een behandeling. Daarmee ontlopen ze een eigen bijdrage […]

Imago niet-roken bij jeugd nauwelijks verbeterd

Imago niet-roken bij jeugd nauwelijks verbeterd

/ 8 december 2011 10:15

Het imago van niet-rokende jongeren is nog steeds aan verbetering toe. Dit blijkt uit de themapublicatie ‘imago van jongeren die niet roken 2001-2011’, die STIVORO vandaag publiceert. Op een schaal van 1 tot 7 steeg de imagoscore maar een klein […]

Slaap- en kalmeringsmiddelen slik je niet zomaar

Slaap- en kalmeringsmiddelen slik je niet zomaar

/ 7 december 2011 08:34

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft zopas een nieuwe campagne over de risico’s van onaangepast gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen gelanceerd. De campagne 2011 heeft als motto ‘Slaap- en kalmeringsmiddelen slik je niet zomaar – Praat […]

Ouders hebben moeite met onderkennen verslaving kind

Ouders hebben moeite met onderkennen verslaving kind

/ 5 december 2011 10:27

Ouders vinden het vaak moeilijk te onderkennen dat hun kind verslaafd is. Om het voor hen laagdrempeliger te maken voor hulp aan te kloppen, gaat Jellinek Jeugd in zijn aanpak en behandeling meer focus leggen op bijkomende problemen dan alleen […]