Stemmingen|11 januari 2012 13:41

Winterdepressie – Somberste dag is maandag 16 januari 2012

Recessie maakt mensen somber en kost samenleving honderden miljoenen

Aanhoudende negatieve berichten over de economie heeft invloed op hoe mensen zich voelen. Veel mensen zijn gevoelig voor sombere berichten en voor zo’n 2 miljoen Nederlanders betekent dit de komende maanden een extra belasting. In Nederland hebben naar schatting 2 miljoen mensen last van een vorm van depressie. Daarvan heeft een half miljoen mensen SAD, Seizoensafhankelijk Depressie, met ernstige klachten en kunnen daardoor vaak niet goed functioneren. De overige 1,5 miljoen hebben klachten die variëren van aanhoudende vermoeidheid, lusteloosheid, gewichtstoename en minder behoefte aan seks. Deze mildere vorm van depressie noemen we winterblues. Winterdepressie geeft niet alleen veel ongemak, maar kost de Nederlandse samenleving jaarlijks honderden miljoenen euro’s omdat werknemers minder productief zijn of tijdelijk zelfs helemaal niet kunnen werken.

Oorzaak
Naar de oorzaak van winterdepressie wordt veel onderzoek gedaan. Dat licht een belangrijke rol speelt, is al lange tijd duidelijk. Licht komt via het netvlies binnen en stuurt allerlei processen in de hersenen aan om verschillende stoffen in het lichaam aan te maken. Als de aanmaak van bepaalde stoffen uit balans raakt, heeft dit invloed op hoe wij ons voelen. Een zo’n stof is serotonine, die wordt opgebouwd uit koolhydraten. Bij gebrek aan koolhydraten hebben we de neiging meer te gaan eten en dat veroorzaakt weer gewichtstoename. Maar meer koolhydraten betekent ook meer behoefte om te slapen. Dit verklaart wellicht waarom veel dieren een winterslaap houden.

Meer licht
Dat er een relatie bestaat tussen licht en hoe een mens zich voelt staat vast, maar veel is nog steeds onduidelijk. Zo weten we bijvoorbeeld niet waarom vrouwen meer last van een winterdepressie hebben dan mannen. Davita is een bedrijf dat veel onderzoek doet naar de oorzaken van winterdepressie en mogelijke oplossingen. Toine Schoutens, van Davita Nederland, is een van de mensen die zich intensief met dit onderwerp bezighoudt. Schoutens: “Licht is door de eeuwen heen en in alle culturen altijd positief beoordeeld. Een mens heeft een bepaalde hoeveelheid licht nodig en put daar energie uit. Dat verklaart ook waarom in de tropen winterdepressie of winterdip niet voor komt.”

Thuisbehandeling
Mensen met een winterdepressie worden vaak behandeld met geneesmiddelen, maar de laatste jaren komen we tot andere inzichten. Schoutens: “Met een lichtbehandeling van 30-60 minuten per dag gedurende een week tot tien dagen worden opmerkelijke resultaten geboekt. Vaak is één kuur voor de hele winter voldoende. Het voordeel is dat je het thuis kunt doen, niemand het merkt en volkomen veilig is. Davita heeft speciale apparaten voor lichttherapie ontwikkeld met sterke lampen (minimaal 10.000 lux op 25 cm afstand van het oog). Onderzoek heeft aangetoond dat zowel mensen met een winterdepressie als een winterdip veel baat hebben bij deze behandeling. Lichtbehandeling is risicoloos en steeds meer zorgverzekeraars vergoeden een lichttherapie apparaat als thuisbehandeling op medische indicatie wordt voorgeschreven.”

U kunt niet reageren