Stemmingen|14 november 2011 12:10

Depressies bij jonge kinderen

Kunnen kinderen depressief zijn? Ja, dat kan! Zelfs baby’s kunnen tekenen van depressie vertonen. Daarom is het belangrijk dat we op de symptomen ervan letten, een depressie bij kinderen is (erg) moeilijk te diagnosticeren, maar wanneer de diagnose vastgesteld is, is het belangrijk dat het kind een goede behandeling krijgt.

Aantallen
Het aantal depressieve kinderen onder de 6 werd een paar jaar geleden geschat op 1 á 2%. Dat percentage is nu gestegen tot 3 à 5%. Het aantal depressieve kinderen tussen de 12 en 18 jaar ligt iets hoger, namelijk 3-8%. In de basisschoolleeftijd zou het vaker bij jongens voorkomen dan bij meisjes, maar de verschillende onderzoeken vinden soms tegenstrijdige resultaten. Hoe lager het IQ van een kind, hoe groter de kans op een depressie blijkt uit onderzoek, daarnaast is ook uit onderzoek gebleken dat kinderen met een verstandelijke handicap tweemaal zo aak aan depressies lijden dan “normale” kinderen.
Men verwacht dat het aantal depressieve kinderen de komende jaren zal stijgen. Dat zou te maken kunnen hebben met onze maatschappij, waarin snelheid steeds belangrijker wordt. Gezinnen staan onder zware druk. Ouders lopen gestresst rond, moeten presteren, vinden dat hun kinderen moeten presteren, en die stress zou zich wreken op de kinderen.

Hoe ziet een depressie bij jonge kinderen eruit?
Een depressie bij kinderen en jongeren verloopt anders dan bij volwassenen. Depressieve kinderen zijn somber, maar kunnen soms toch ook nog even lol maken. Daarom is een depressie bij kinderen moeilijker te diagnosticeren dan bij volwassenen.

Peuters:
Peuters hebben een depressie wanneer ze gedurende tenminste twee weken de volgende symptomen vertonen:
*)depressieve of prikkelbare stemming samen met een verlies aan plezier in activiteiten die bij de ontwikkeling horen en doorgaans leuk gevonden worden door peuter.
*)verminderde capaciteit om t protesteren
*)erg veel huilen en weinig initiatief nemen tot contact.
Kleuters:
Kleuters hebben een depressie wanneer ze gedurende tenminste twee weken de volgende symptomen vertonen:
*)het kind gedraagt zich te rustig te braaf, te rumoerig en wanordelijk
*)hij gedraagt zich mokkend, is driftig of heeft een opvallende behoefte aan affectie.
*)het kind liegt vaak
*)het kind veroorzaakt vaak “ongelukjes”
*)het kind heeft slaapproblemen
*)het kind is prikkelbaar en vlug gefrustreerd
*)het kind is niet erg actief en heeft minder plezier in activiteiten dan vroeger

Behandeling
Een depressie moet behandeld worden, en gelukkig kán dat ook. Kinderen reageren goed op zowel medicijnen (antidepressiva) als op therapie.
Een tijdige diagnose en een snelle behandeling zijn dan ook heel belangrijk!

U kunt niet reageren