Psychose|14 december 2011 10:25

Depressie in meerdere fasen behandelen niet beter

Depressie en angst in meerdere fasen behandelen – stepped care – leidt niet tot betere resultaten dan de huidige zorg. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Wike Seekles waarin zij stepped care voor het eerst in de huisartsenpraktijk testte. Seekles “Om stepped care aan te bieden, zoals wordt aanbevolen in de multidisciplinaire richtlijnen, moet er meer onderzoek komen naar stepped care”. Gezien de huidige bezuinigingen door het kabinet is het van belang om de geestelijke gezondheidszorg zo efficiënt mogelijk in te richten. Seekles promoveerde gisteren aan de Faculteit Psychologie en Pedagogiek van de Vrije Universiteit
Amsterdam.

Richtlijnen voor geestelijke gezondheidszorg
Patiënten bij een huisarts krijgen voor de behandeling van angst en depressie eerst de kortste en minst
intensieve behandeling aangeboden en alleen als deze onvoldoende resultaat oplevert, wordt er overgegaan
op een meer intensieve behandeling. Stepped care wordt aanbevolen in de richtlijnen voor de geestelijke
gezondheidszorg maar er is tot nu toe geen onderzoek dit de effectiviteit hiervan ondersteunt. Er is ook geen richtlijn over hoe stepped care er precies uit moet zien. Op de manier zoals Seekles het uitvoerde werkt het niet: “Pas op basis van meerdere trials kun je iets zeggen over bijvoorbeeld de actieve componenten. Dat deze trail niets laat zien betekent niet dat het concept niet zinvol is. Het moet alleen anders worden opgezet en geïmplementeerd, maar hoe: dat weten we dus nog niet”.

Efficiënt
Depressie en angststoornissen zijn de meest voorkomende psychische stoornissen en brengen een grote
ziektelast met zich mee. En een grote vraag naar zorg. Hoewel er behandelingen en klinische richtlijnen
beschikbaar zijn met bewezen effectiviteit, is de inzet van deze behandelingen nog niet optimaal. “Veel
patiënten krijgen bijvoorbeeld na het eerste consult al medicatie voorgeschreven. Of ze worden doorverwezen naar de GGZ terwijl dit helemaal niet nodig is” aldus Seekles. Het stepped care model bestaat uit de volgende stappen: 1 actief afwachten (een groot deel herstelt spontaan), 2 (begeleide) zelfhulp, 3 probleemgerichte therapie(PST) en 4 doorverwijzen naar gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg en/of medicatie.

U kunt niet reageren