Nieuws|22 oktober 2011 07:39

Zelfoverschatting kortste weg naar depressie

Individuen die hun eigenwaarde proberen op te krikken door zichzelf onterecht voor te houden goed werk te presteren, lopen het risico om uiteindelijk met depressieve gevoelens geconfronteerd te worden. Dat is de conclusie van een onderzoek aan University of Pennsylvania.

De onderzoekers merken op dat mensen zich het best voelen wanneer ze zichzelf op hun echte waarde inschatten. Daarmee wordt volgens hen de theorie tegengesproken dat matig presterende medewerkers zich door positieve feedback van zichzelf of anderen emotioneel gezonder zouden voelen.

Lees verder: Zelfoverschatting kortste weg naar depressie, Express.be, oktober 2011

U kunt niet reageren