Nieuws|9 december 2011 08:30

Verpleegkundige moet isoleercel 24 uur bewaken

Psychiatrische instellingen krijgen strengere regels voor het gebruik van isoleercellen, zegt GGZ Nederland. Elke patiënt die in de isoleercel zit, moet 24 uur per dag worden bewaakt door een verpleegkundige. Dit stelt voorzitter Marleen Barth van GGZ Nederland in de Volkskrant van 7 december.

Ondanks goede voornemens zijn instellingen voor geestelijke gezondheidszorg er de afgelopen jaren niet in geslaagd het aantal separaties van psychiatrische patiënten drastisch terug te dringen. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Het aantal separaties is wel afgenomen, maar de afname stagneert. De IGZ roept op deze stagnatie te doorbreken en vraagt van alle GGZ-instellingen dat zij per 2012 geen eenzame opsluiting meer toepassen. 

Eenzame opsluiting
GGZ Nederland reageert op het IGZ-onderzoek met het afkondigen van nieuwe maatregelen, die komend jaar moeten worden doorgevoerd bij de ruim honderd aangesloten instellingen van GGZ Nederland. `Eenzame opsluiting in de isoleercel mag niet meer voorkomen’, zegt voorzitter Barth. ‘Dat gebeurt nu nog wel en het kan zeer traumatiserend werken. Die patiënten zijn al in de war en dan worden ze ook nog eens in de steek gelaten. Daarom moeten alle gesepareerde patiënten 24 uur per dag iemand kunnen aanspreken. 

Oordeel
‘Als een patiënt langer dan een week in de isoleercel zit, moet een andere psychiater of verpleegkundige uit de instelling naar zijn zaak kijken. ‘Bij elke separatie moet structureel en kritisch worden onderzocht of het wel noodzakelijk is’, zegt Barth. Na een maand is het oordeel van een externe psychiater vereist. Volgens de nieuwe maatregelen moeten ggz-instellingen vanaf eind 2012 elke separatie achteraf bespreken met de patiënt. ‘Dit is een cultuuromslag. Verpleegkundigen hebben jarenlang op hun opleidingen geleerd dat opsluiting in een isoleercel beter was dan platspuiten. Nu leren ze dat het niet meer gaat om het beheersen van de patiënt, maar om het zorgen voor de patiënt.’ 

Humaan
V&VN GGZ Verpleegkunde staat positief tegenover de maatregelen die GGZ Nederland aankondigt. Dick Wassink van bestuur V&VN GGZ verpleegkunde: `Het is een goede zaak dat de patiënt een aanspreekpunt toegewezen krijgt en het is logisch dat dit de verpleegkundige is. Wat het systeem kwetsbaar maakt is dat een verpleegkundige niet 24 uur aanwezig is en dit moet dus altijd worden overgedragen. Beoordeling van een patiënt na een week en maand vinden wij een goede oplossing om tunnelvisie te voorkomen. We hopen dat we met nieuwe maatregelen een situatie bereiken die door patiënten en hulpverleners als humaan en niet traumatiserend wordt ervaren.’

U kunt niet reageren