Nieuws|21 oktober 2011 08:30

Depressie in ontwikkelingslanden bijna net zo dodelijk als malaria

Driekwart van de bevolking in lage inkomenslanden heeft geen toegang tot geestelijke gezondheidszorg. De ziektelast door depressie is er bijna net zo hoog als de ziektelast door malaria.

In een land als Afghanistan is er slechts 0,4 psychiater beschikbaar per miljoen inwoners, in Nederland zijn dat er negentig. De werkloosheid in deze landen is vrijwel geheel toe te schrijven aan psychische problemen.

Lees verder: Anke, Depressie in ontwikkelingslanden bijna net zo dodelijk als malaria, Medicalfacts.nl. oktober 2011

U kunt niet reageren