Links:

  Pagina's: 1 2 [>>]

De Driehoek

http://www.integratieve-kindertherapie.info/

Doel van de therapie Het aanspreken van het zelfhelende vermogen van uw kind, zodat het weer leert zelfstandig datgene te bereiken wat hij of zij wil. Het kind bepaalt mede het doel van de therapie en is daarom ook zeer gemotiveerd om dit doel te bereiken!

Reviewen Waarderen Favorieten

De geheime tuin

http://www.degeheimetuin.info/

Wij staan klaar voor gezinnen waarin één of meer kinderen bijzondere aandacht vragen. De Geheime Tuin is daarvoor een aangename, veilige plek, zowel voor kinderen als voor ouders.

Reviewen Waarderen Favorieten

De Schatkist

http://www.deschatkist.info/deschatkist.html

Ieder kind heeft zijn eigen schatkist, vol met goudstukken en juwelen. Van sommige weet je precies hoe ze er uit zien, andere ben je helemaal vergeten of heb je zelfs nog nooit gezien! Het is spannend om naar deze schatten op zoek te gaan, ze terug te vinden als je ze verloren bent, op te poetsen en in volle glans weer te gaan gebruiken. Ik ondersteun je in de zoektocht naar je eigen kracht. zodat je weer blij en gelukkig verder kunt met je leven.

Reviewen Waarderen Favorieten

Elise Verheul

http://www.eliseverheul.nl/

OPVOEDEN IS JE KIND BEGELEIDEN IN HET WORDEN WIE HET IN WEZEN IS. IK KAN JE DAARBIJ HELPEN! Ik werk vanuit mijn overtuiging dat elk kind er mag zijn zoals het is. En zo kijk ik ook naar ouders. Graag bied ik je de gelegenheid kennis te maken met mij en mijn werk. Wil je na het bekijken van deze site meer informatie of je meteen inschrijven? Neem vooral contact met mij op!

Reviewen Waarderen Favorieten

Expressieve vaktherapie en begeleiding

http://www.expressievaktherapie.nl/therapie-aanbod/beeldende-therapie-voor-kinderen-2

De therapie richt zich op kinderen met sociaal-emotionele problemen en/of gedragsproblemen. Er kan daarbij eventueel een diagnose gesteld zijn.

Reviewen Waarderen Favorieten

Gooise Praktijk voor Integratieve Kindertherapie

http://www.kindertherapie-gooi.nl/

Integratieve kindertherapie richt zich op de onderliggende oorzaak van klachten. Het kind weet (vaak onbewust) wat het probleem is en wat hij of zij nodig heeft. De therapeut benadert het kind op basis van gelijkwaardigheid en stimuleert hem of haar een actieve positie in te nemen. Het kind vindt zelf zijn of haar oplossing(en), of manieren om te leren omgaan met de gegeven omstandigheden.

Reviewen Waarderen Favorieten

It's All About Kids, kinder- en jeugdtherapie

http://www.itsallaboutkids.nl/

Kortdurende, oplossingsgerichte therapie voor kinderen en jongeren van 4 – 18 jaar

Reviewen Waarderen Favorieten

Kindertherapie bij Lindsey

http://www.kindertherapie-utrecht.nl/

Ben jij iemand die wel een beetje hulp kan gebruiken? Als het niet zo goed met je gaat, los je dat vaak zelf op. Maar soms lukt dat niet zo goed en dan kan je wel eens hulp nodig hebben. Of je ouders zien een probleem bij jou en ze weten niet goed hoe ze je moeten helpen.

Reviewen Waarderen Favorieten

Kindertherapie Esther

http://www.kindertherapie-esther.nl/

Integratieve kindertherapie is een kortdurende en intensieve vorm van therapie voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar die op een bepaald moment in hun leven extra hulp kunnen gebruiken.

Reviewen Waarderen Favorieten

Kindertherapie Hattem

http://www.kindertherapiehattem.nl/

Kinder- en jeugdtherapie is een kindvriendelijke, speelse, intensieve en kortdurende (5 tot 15 keer) vorm van psychotherapie voor kinderen vanaf 4 jaar tot in de puberteit.

Reviewen Waarderen Favorieten

Kindertherapie Nijmegen

http://www.kindertherapie-nijmegen.nl/

Uitgangspunt is dat uw kind op bewust en onbewust niveau hulpbronnen in zich heeft die hem/haar kunnen helpen te bereiken wat hij/zij wil bereiken De therapie richt zich zowel op de binnenwereld van het kind als op de buitenwereld: relaties in het gezin, familie, school, vriendjes.

Reviewen Waarderen Favorieten

Kindertherapie Nunspeet

http://www.kindertherapienunspeet.nl/

Mijn specialisatie is therapie aan jonge kinderen ( 3 t/m 8 jaar) die iets vervelends of ingrijpends hebben meegemaakt en zich daar verdrietig, boos of ongelukkig over voelen om samen het probleem op te lossen waardoor ze zich weer fijn kunnen voelen. Oudere kinderen zijn natuurlijk ook van harte welkom in mijn praktijk. De therapie is geschikt voor de aanpak van diverse problematieken.

Reviewen Waarderen Favorieten

Kindertherapie Oostbrabant

http://www.kindertherapie-oostbrabant.nl/

PRAKTIJK VOOR INTEGRATIEVE KINDEREN,-EN JONGEREN THERAPIE

Reviewen Waarderen Favorieten

Kindertherapiepraktijk

http://www.kindertherapiepraktijk.nl/

Soms weet u het als ouder/verzorger even niet meer. U ziet dat uw kind niet gelukkig is, maar wat gaat er toch in hem of haar om? Het is niet altijd even makkelijk om bij uw kind te achterhalen wat er aan de hand is. En zelfs als u wel vermoedens heeft, wil het kind hier lang niet altijd iets over loslaten. Een integratief kindertherapeut kan hierbij helpen.

Reviewen Waarderen Favorieten

Kiyoko

http://www.kiyoco.nl/kinder-en-jeugdtherapie/

Kiyoco is een centrum waar verbinding, respect voor de ander en resultaat kernwaarden zijn. Vanuit deze houding werken wij met onze clienten naar het beoogde doel. Kinderen, jongeren maar ook volwassenen kunnen bij ons terecht voor professionele hulp.

Reviewen Waarderen Favorieten

Klavervier

http://www.klavervier.info

Klavervier is ontstaan vanuit mijn passie met het werken met mensen. Ik hou ervan om te kijken wat iemand beweegt. Samen te onderzoeken wat er nodig is om het leven voluit te leven en te genieten.

Reviewen Waarderen Favorieten

LEEF!

http://www.jongerentherapie.nl/

Jongeren tussen 12 en 23 jaar zijn van harte welkom. De jongere staat centraal in de therapie, niet de therapie vorm. Daarbij is het voordeel van integratieve therapie, dat gezocht kan worden naar wat aansluit bij jou!

Reviewen Waarderen Favorieten

LEF therapie

http://www.lef-therapie.nl/index.html

Iedere jongere heeft het wel eens moeilijk. Je kunt tegen problemen aanlopen die jij niet alleen kan oplossen. Hierover praten met vrienden of ouders is niet altijd voldoende. Gesprekken met een integratief jongerentherapeut kunnen wel een oplossing bieden, door zelf actief met de juiste begeleiding van de therapeut met de problemen aan de slag te gaan.

Reviewen Waarderen Favorieten

Marsha Pinedo

http://www.villapinedo.nl/

Mijn missie is om jongeren met gescheiden ouders een ‘stem’ te geven, om zo de negatieve effecten van scheiden te minimaliseren. Vanuit deze gedachte heb ik in 2011 Stichting Villa Pinedo opgericht. Villa Pinedo is een jongerenorganisatie die op elk mogelijke manier de stem van jongeren-in-scheiding, centraal stelt.

Reviewen Waarderen Favorieten

NVPMKT

http://www.nvpmkt.nl/

Welkom bij de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Kindertherapie. De Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Kindertherapie (NVPMKT) is een landelijke beroepsvereniging voor psychomotorisch kindertherapeuten. De vereniging is in 1993 opgericht. De vereniging voert een kwaliteitsbeleid en wil bevorderen dat de beroepsgroep zich verder ontwikkelt en verdiept.

Reviewen Waarderen Favorieten

Opkikker

http://www.opkikker-kindertherapie.nl/

Praktijk voor Integratieve Kindertherapie en oudercoaching Leidschendam-Voorburg

Reviewen Waarderen Favorieten

Pit4 Kids

http://integratievekindertherapie.nl/index.html

In eerste instantie is de therapie gericht op het kind in de basisschoolleeftijd. Ook kunnen de ouders en de docent(en) ondersteuning vragen.

Reviewen Waarderen Favorieten

Praktijk Irene Huyts

http://www.kindertherapiehuyts.nl/Frames.html

Integratieve Kindertherapie gaat er van uit dat alle kracht en alle oplossingen die een kind nodig heeft, al in het kind aanwezig zijn. Door het ontdekken van zijn eigen kracht en hulpbronnen leert het kind met zijn problemen om te gaan, nu en in de toekomst.

Reviewen Waarderen Favorieten

Praktijk voor Integratieve Kindertherapie

http://www.therapievoorkinderen.nl/

Als ouder wilt u graag dat uw kind gezond en gelukkig opgroeit en u zult daar uw uiterste best voor doen. Soms merkt u dat uw kind gedurende langere tijd niet lekker in zijn of haar vel zit. U wilt uw kind graag helpen, maar weet niet hoe. Een integratieve kindertherapeut kan u en uw kind daarbij helpen.

Reviewen Waarderen Favorieten

Praktijk voor Integratieve Kindertherapie van Ingrid Dodde

http://www.kindertherapie-ingriddodde.nl/index.php?page=indexkinderen

Welkom op de site van de Praktijk voor Integratieve Kindertherapie van Ingrid Dodde! Integratieve kindertherapie is een vorm van therapie voor kinderen van 4 tot ongeveer 16 jaar, die op een bepaald moment in hun leven extra hulp kunnen gebruiken.

Reviewen Waarderen Favorieten

  Pagina's: 1 2 [>>]
twitter